راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | آنالیز عددی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : آنالیز عددی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
سيد داود منصوری
۷۰۸۲
۹۶۴-۵۰۱-۰۳۶-۵
۱۳۸۴
۱
شوميز
۵۴۴
۵۴,۰۰۰
   جلد اول

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۸۹۶
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۱۰۷
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۴۳۱۵
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۴۵۲۲
انتقال داده ها
توضیحات| نمایش:۱۰۰۸۶
زبان تخصصی