راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | حرکت شناسی کتاب چهارم | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : حرکت شناسی کتاب چهارم
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
فرهاد دریانوش (رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد)
۷۲۶۴
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۱۸-۲
۱۳۹۴
۷
شوميز
۳۰۴
۱۸۰,۰۰۰
   کتاب چهارم

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۹۰۳
بیومکانیک فنون
توضیحات| نمایش:۹۶۲۵
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۱۶۰۳۷
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۱۱۶۶۱
زبان تخصصی تربیت
توضیحات| نمایش:۳۸۷۸
آسیب شناسی و حرکات